Giới thiệu chung

Trường Đại học Thương mại là trường đại học đầu tiên trong cả nước thành lập Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học với nòng cốt là các giảng viên được đào tạo tại các trường Đại học tại nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đến từ nhiều chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường. Xem tất cả

Thư viện ảnh

Xem tất cả